7 Cerita Rakyat Bahasa Jawa Singkat yang Melegenda

Adahobi, Cerita Rakyat Bahasa Jawa – Cerita rakyat adalah cerita yang bermula dan berkembang di masyarakat sejak lampau yang diwariskan melsdsdalui lisan.

Cerita ini berisi aneka ragam nilai-nilai perilaku, sejarah dan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut hingga generasi saat ini.

Cerita rakyat ini sangat kental dengan budaya masyarat Indonesia, diantaranya seperti cerita dari Jawa Tengah, Legenda Rawa Pening dan Timun Mas, dari Jawa Timur ada Keong Mas dan asal usul Reog Ponorogo, dan dari Sumatera Barat ada cerita rakyat yang paling populer, yakni kisah Malin Kundang.

Berikut ini adalah beberapa contoh cerita rakyat bahasa jawa singkat yang melegenda.

Kumpulan Cerita Rakyat Bahasa Jawa Lengkap

1. Cerita Rakyat Sangkuriang

legenda tangkuban perahu
bandung.go.id

Legenda Sangkuriang – Tangkuban Perahu

Ing jaman mbiyen, iki cerito seko putri rojo ing Jawa Barat sing jenenge Dayang Sumbi. Dheweke duwe putro lanang jenenge Sangkuriang. Bocah iku seneng banget mburu.

Dheweke mburu dikancani Tumang, asu favorit istana. Sangkuriang ora ngerti yen asu iku minangko titisane dewo lan ugo bapake.

Ing sawijining dino, Tumang ora gelem nuruti printahe kanggo mburu kewan. Dadi, segawon utowo asu mau dibuwang neng alas. Naliko bali neng istana, Sangkuriang nyritakake kedadenan iku marang ibune.

Dayang Sumbi nesu lan keciwo naliko krungu critane kui mau. Ora disengojo dheweke nyabet sirahe Sangkuriang nganggo sendok pari sing dicekel.

Sawise kedadenan iku mau, Dayang Sumbi getun karo awake dhewe. Dheweke mesti ndongo lan sregep topo.

Biyen, poro dewo menehi hadiah. Dheweke bakal enom lan duwe kaindahan tanpo wates.

Sakwise pirang-pirang taun ngumboro, Sangkuriang kepengen bali neng negorone. Tekan kono, kerajaan wis ganti kabeh. Ing kana dheweke ketemu karo bocah wadon sing ayu, sing ora liyo yo Dayang Sumbi.

Kagum karo kaindahane, Sangkuriang nglamar dheweke. Amarga pemuda iku tampan, Dayang Sumbi kesengsem banget karo dheweke.

Ing sawijining dino Sangkuriang nyuwun pamit kanggo mburu. Dheweke njaluk tulung marang Dayang Sumbi kanggo ndandani bandhile.

Dayang Sumbi kaget banget naliko ndeleng bekas luka ing sirahe calon garwane iku. Tatu iku kayadene tatune anake sing wis ilang. Sawise suwe saya nggatek ake, praupane nom-noman iku podho banget karo praupane putrone.

Dheweke maleh dadi wedi. Mulo banjur dheweke golek upoyo kanggo nggagalke proses lamaran. Dheweke terus menehi rong syarat. Kaping pisanan, dheweke njaluk wong nom-noman iku mau supoyo mbendung kali Citarum.

Lan sing selanjute seng nomer loro, dheweke njaluk Sangkuriang mau nggawe prau gseng edhe kanggo nyabrang kali. Kaloro syarat iku mau kudu dipenuhi sadurunge waktu subuh.

Bengi iku Sangkuriang langasong nindakake tugas mau. Nganggo kekuwatan supranatural, dheweke ngerahake jin utowo makhluk gaib kanggo mbantu dheweke ngrampungake tugas.

Dayang Sumbi meneng meneng nyawang kerjanane Sangkuring. Bareng pagaweane iku meh rampung, Dayang Sumbi terus mrentah pasukane kon gulung kain sutra abang ing sisih wetan kutho.

Naliko ndelengne warna abang ing sisih wetan kutho, Sangkuriang teros mikir yen bengi iku wis esuk. Dheweke ugo mandheg kerjanane. Dheweke nesu banget mergo ora iso netepi sarat sing diwehi dening Dayang Sumbi.

Kanthi kekuwatan, dheweke terus nyuwil bendungan sing digawe mau. Ono banjir parah ing saindenging kutho kui.

Banjur nendhang prau gedhe sing digawe mau. Prau iku ngambang lan tibo ing gunung sing diarani “Tangkuban Perahu.”

Amanat atau pesan moral dari kisah Sangkuriang – Tangkuban perahu:

 • Kita tidak boleh berbohong kepada orang tua.
 • Selalu menghormati dan menuruti orangtua.
 • Tidak diperdaya amarah sehingga membuat lepas kendali.
 • Kita haru belajar menahan emosi.
 • Janga terperdaya hawa nafsu.
 • Kita harus berpikir sebelum bertindak.
 • Juga, kita harus patuh terhadap norma-norma yang telah ada.

Legenda Sangkuriang | Dowanload File PDF

2. Cerita Rakyat Jawa Tengah – Joko Kendil

cerita rakyat joko kendil
kamikamu.co.id

Kisah Joko Kendil

Biyen, ono wanito tuwa karo putrone. Bocah lanang elek lan ugo ringkes. Mulo ojo gumun, yen bocah kasebut asring diarani Joko Kendil dening masarakat sacedhake.

Kendil dhewe yaiku pot sing dienggo masak nasi. Yaiku kamiripan bentuk awak bocah karo kendil sing ndadekake bocah kasebut dijenengi Joko Kendil dening uwong-wong.

Sanajan awake bocah ora sampurno, wanito iku tetep tresna karo anake. Nyatane, kabeh panjalukane bocah iku mesthi ditututi.

Biyen, joko kendil njaluk wanita itu omah-omah karo putri. Krungu iki, wong wadon mau kaget banget. Banjur ngandika:

“Elingen sopo sampeyan, Joko. Lan eling opo rupane awakmu. ”

“Mboten nopo-nopo, Ibu. Oalah, aku njaluk ibu njaluke lamaran putri, “jarene Joko Kendil.

Kanthi rasa kuwatir, wanito iku netepi kekarepane Joko Kendil.

Ora suwe crito, dheweke ugo ngadhepi rojo. Rojo iki nduwe anak telu. Anake telu iku putri ayu. Kanthi mangu-mangu, wanito kasebut nerangake marang rojo.

Dheweke pengin salah sawijining putri rojo dijodohake karo Joko Kendil.
Krungu iki, rojo ora nesu.

Nanging, dheweke nyritakake maksud wanito kasebut marang telu putrine. Ing antarane telu putri, mung putri paling enom sing gelem nampa proposal iku mau.

Kalorone ora trimo proposal kasebut, mergo ngerti sopo sejatine Joko Kendil. Selanjute di adakne pernikahan anata putri enom karo Joko Kendil.

Sawise omah-omah, penghinaan mesthi katon ing garwane sing paling enom seko rojo, utamane seko sedulur lanang loro kasebut. mesthi wae dheweke sedhih.

Cekakipun, rojo nindakake kompetisi sing cepet. Wiwitane, Joko Kendil kepengin melu sayembara mau.

Nanging, iki biso ditindakake amarga penyakit sing ora biso ditindakake. Kompetisi kasebut dirawuhi dening komandan sing wani.

Pangeran kasebut dikagumi kabeh wanito sing ono ing jaman semono, kalebu adhine loro sing ragil.

Kaloro putri sing ragil banjur moyoki adhine. Sedhih putri sing paling enom ora biso ditahan.

Sedhih lan mangkel, dheweke nendhang panci ing ngarepe. Krungu suarane panci pecah, dumadakan sang pangeran nyedhaki putri sing paling enom.

Wiwitane, putri sing bungsune kaget naliko dicedhaki dening pangeran. Sawise pangeran ngandhani yen dheweke yaiku Joko Kendil, putrine sing paling enom pungkasane nglelehake ati.

Pranyata Joko Kendil kena kutukan sing ndadekake rupane ora apik.
Pungkasane, pasangan kasebut urip seneng selawase.

Amanat atau pesan moral dari cerita Joko Kendhil:

 • Jangan melihat orang dari penampilan luarnya, karena kita tidak tahu sifat aslinya.
 • Kita tidak boleh iri dan dengki yang membuat buta hati.
 • Hati-hati dalam berkata agar tidak melukai hati orang lain.
 • Kita harus bisa menjadi manusia yang jujur, adil dan bijaksana.
 • Harus bisa menghormati dan menghargai perbedaan.

Cerita Joko Kendil Dalam Bahasa Jawa | Download File PDF

3. Cerita Rakyat Sumatera Utara – Danau Toba

cerita rakyat danau toba
pinterest.com

Asal Mula Danau Toba

Biyen, ono petani yatim piatu ing sisih lor Pulo Sumatra. Wilayah kasebut banyune asat banget.

Syahdan, pemuda kasebut urip seko tani lan mancing. Ing sawijining dino dheweke lagi golek iwak oleh apik banget.

Warnane iwak iku kuning emas. Sawise dicekel, iwak iku malih berubah dadi putri ayu. Putri minangka wanita sing dikutuk mergo nglanggar larangan.

Bakal malih dadi jenis makhluk sing ndemek dhisik. Mergo sing ndemek dheweke iku mau manungsa, dheweke dadi putri manungso.

Kagum karo kaindahane, petani enom mau njaluk putrine dadi garwane utowo bojone. Proposal kasebut mau ditompo kanthi syarat yen pemuda kasebut ora bakal meruhi asal usul seko iwak, petani enom iku setuju karo kahanan kasebut.

Sawise setaun, pasangan pemuda pemudi iku dikaruniai putro. Dheweke duwe kebiasaan ala ora nate kebak uteke. Dheweke mangan kabeh panganan sing kasedhiyo.

Ing sawijining dino bocah iku mangan kabeh panganan seko wong tuwane.

Wong tuane lanang iku nesu mergo ra kebagian pas kesel mari nyambut gawe lan ujar: “bocah keturunan iwak!” Omongan iku mau mbukak rahasia garwane, mula janjine terus gagal.

Garwa lan anake iku mau langsung ilang secoro sekti. Ing lemah sing tilas sikile metu sumber gedhe.

Banyu sing mili seko musim semi soyo gedhe. Lan dadi telogo sing jembar. Telogo kasebut saiki diarani Danau Toba

Amanat atau pesan moral dari cerita rakyat singkat, Asal Mula Danau Toba:

 • Harus bisa menjadi orang yang pemaaf.
 • Selalu menjaga amanat dengan tidak mengingkari janji.
 • Tidak boleh berkata kasar.
 • Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi kita harus berpikir sebelum berkata.
 • Jangan marah berlebihan.

Legenda Danau Toba Singkat | Download File PDF

4. Cerita Rakyat Roro Jonggrang

cerita candi prambanan
solopos.com

Legenda Candi Prambanan

Jaman mbien, Roro Jonggrang minongko Putri Prabu Baka sing dadi Rojo Kerajaan Prambanan. Ing cedhak Prambanan ono pamrentahan sing ora kalah gedhe, yaiku Kerajaan Pengging.

Kerajaan Pengging sing misuwur mesthi pengin nggedhekake wilayahe dhewe.

Kerajaan Pengging duwe ksatria seng sekti mandra guna, jenenge Bondowoso. Dheweke duwe gaman sing diarani bandung mulo dikenal kanthi jeneng Bandung Bondowoso.

Saliyane duwe gaman sing sekti, Bandung Bondowoso ugo duwe Tentara Jin sing nulungi dheweke nyerang kerajaan liyane lan nggayuh kekarepane.

Ing sawijining wektu Rojo Pengging mrentah Bandung Bondowoso supoyo nyerang Kerajaan Prambanan kanggo njupuk kekuwatan lan wilayahe. Dino esuke Bandung Bondowoso lan Bala Tentaranya lungo nyerang Kerajaan Prabu Baka.

Amergo ora ono persiyapan, Prabu Baka pun kalah lan tiwas nganggo gaman. Kamenangan iku pun Bandung Bondowoso lan tentarane disambut dening Rojo Pengging.

Setelah iku Rojo Pengging masrahake marang Bandung Bondowoso kanggo ngatur Kerajaan Prambanan lan isine.

Ing sawijining wektu Bandung Bondowoso weruh bocah wadon ayu, jenenge Roro Jonggrang. Tanpo diraguhi, Bandung Bondowoso langsung nyeluk Roro Jonggrang lan langsung nglamar.

Roro Jonggrang sejatine sengit karo Bandung Bondowoso amergo dheweke wis mateni bapake, yo kui Prabu Baka.

Nanging ing sisih liyane, dheweke ugo wedi nolak proposal kasebut. Dheweke ugo nglamar Bandung Bondowoso supoyo omah-omah, Bandung Bondowoso kudu nggawe 1000 candhi lan 2 sumur sajrone dalam wektu sewengi.

Bandung Bondowoso langsung setuju amergo dheweke duwe tentara jin sing biso nulungi dheweke ngrampungake tugas kanthi cepet.

Miwiti Bandung Bondowoso lan pasukane nggarap kahanan Roro Jonggrang. Bener, sajrone sawetara jam, karya candhi lan sumur meh rampung.

Roro Jonggrong sing ngawasi gaweyan wiwit kuwatir. Dheweke nemokake cara kanggo nggagalake tugas kasebut.

Banjur dheweke ngundang pelayane kanggo nulungi ngobong jerami, muni lesung lan nyebar kembang wangi. Sawise jerami diobong, langit ora suwe katon abang, lesung wiwit muni lan aroma kembang wiwit mambu.

Werno langit sing abrit, swarane lesung keprungu, lan gandane kembang, tentara Bandung Bondowoso ninggali gaweyane sing durung rampung.

Bandung Bondowoso melas yen bengok-bengok nyeluk pasukane nanging ora ono sing bali.

Banjur dheweke nerusake gaweyan candhi sing durung rampung dhewe, nanging gaweyane durung rampung esuk wis teko. Dheweke mangkel.

Dheweke ngerti manawa Roro Jonggrang sing nyoba nggagalake karyo kasebut mula Bandung Bondowoso ngutuk Roro Jonggrang dadi patung ing candhi (diarani Candi Roro Jonggrang) sing onoi ing Komplek Candi Prambanan.

Amanat atau pesan moral dari legenda Roro Jonggrang:

 • Jangan bohong dengan perasaan sendiri.
 • Jangan pernah mengingkari janji.
 • Selalu menjaga amanat yang diberikan.
 • Berlaku adil dalam melakukan segala hal.
 • Setiap tindakan buruk, suatu hari akan terbongkar.
 • Selalu menghormati pilihan orang lain.

Cerita Roro Jonggrang Bahasa Jawa | Download File PDF

5. Dongen Anak Nusantara – Timun Mas

cerita rakyat timun mas
histori.id

Kisah Timun Mas dan Raksasa

Biyen ing sawijining deso ono rondho sing duwe jeneng Mbok Srini, dheweke dadi rondho sing pengin ndue bocah lan ngrewangi kerjane.

Ing sawijining dino, dheweke ditekani karo raksasa sing pengin wehi bocah kanthi sarat yen naliko bocah iku umur enem taun, dheweke kudu diserahke menyang raksasa kanggo dipangan.

Mbok Srini pun setuju karo persyaratane iku.

Raksasa kasebut menehi wiji timun kanggo ditandur lan dirawat. Sawise rong minggu, ing antarane timun sing ditandur mau, ono siji sing paling gedhe lan mengkilap koyo emas.

Banjur mbok Srini ngethok woh-wohan iku kanthi tliti. Pranyoto isine ono bayi, terus di jenengi Timun Mas.

Timun Mas saben dino tuwuh dadi bocah wadon sing ayu lan apik. Ing sawijining dino raksasa teko kanggo nglumpukake janji kasebut.

Mbok Sirni wedi yen kelangan Timun Mas, dheweke janji yen raksasa bakal teko sajrone 2 taun, amergo yen soyo gedhe, luwih becik mangan, raksasa kasebut setuju.

Mbok Srini luwih nresnani Timun Mas, saben kelingan janjine, atine dadi was-was lan sedhih.

Ing sawijining wengi mbok Srini iku ngimpi menowo putrine wis aman lan dheweke kudu nemoni petopo ing Gunung Gundul. Esuk-esuk mbok Srini langsung lungo.

Ing Gunung Gundul iku dheweke ketemu karo petopo sing menehi 4 bungkus cilik, yaiku wiji timun, jarum, uyah lan terasi minongko obat penangkal.

Naliko tekan omah, dheweke menehi 4 bungkus kasebut menyang Timun Mas, lan dheweke marang Timun Mas supoyo ndedonga.

Esuke, raksasa teko maneh kanggo nglumpukake janjine. Timun Mas didhawuhi metu seko lawang mburi dening mbok Srini.

Raksasa posho ngoyak dheweke. Timun Mas ugo kelingan bungkusane, mula winih timun kasebar.

Ajaib, alas dadi kebon timun sing subur. Raksasa mangan. Nanging woh kasebut pancen nambah kekuwatan raksasa kasebut.

Banjur Timun Mas nyemprot jarum, lan kanthi cepet, wit pring thukul dhuwur lan landhep banget. Kanthi sikil getih, raksasa terus ngoyak.

Timun Mas mbukak bungkus uyah banjur disiram. Sanaliko alas dadi segoro sing jembar. Kanthi roso sakit raksasa biso dirampungake.

Pungkasane, Timun Mas nyemprotake terasi, langsung mbentuk segara lumpur sing umop, lan pungkasane raksasa kasebut mati.

“Matur suwun Gusti, sampeyan wis nglindhungi abdi sampeyan.” Timun Mas matur nuwun.

Akhire Timun Mas kaleh mbok Sirni mau urip bahagia lan tentrem.

Amanat atau pesan moral dari cerita rakyat nusantara, Timun Mas:

 • Kita sebagai manusia jangan mudah menyerah.
 • Jangan berhenti memohon/berdoa kepada Tuhan.
 • Tidak boleh berbuat buruk kepada orang lain.
 • Perbuatan buruk, suatu saat akan mendapatkan hukuman setimpal.

Cerita Rakyat, Timun Mas | Download File PDF

6. Dongeng Nusantara Malin Kundang

Legenda malin kundang
helloindonesia.id

Kisah Malin Kundang

Jaman biyen, ono keluargo miskin ing pesisir. Bapak kasebut makaryo karo kapal dagang supoyo saget nyukupi kebutuhan.

Keluargo kasebut duwe anak lanang enom, jenenge Malin Kundang. Malin Kundang minangka bocah sing rajin, dheweke nulungi gaweane ibune supoyo saget ngurangi beban wong tuwone.

Nganti sawijining dino, bapakne lelayaran. Nanging sawise dino kasebut, ora keprungu maneh kabare.

Wis pirang-pirang taun kepungkur, ibune Malin Kundang saiki rajin makaryo dhewe kanggo ngyonggo awake dhewe lan Malin.

Ing sawijining dino, Malin Kundang nesu. Dheweke duwe tekad pengen nyambut gawe adoh lan mulih kanthi bondho akeh kanggo ibune.

Ing sawijining dino, ono kapal sing lumayan mewah. Koyo biasane, malin langsung mlayu marani kapal karo buruh transportasi, amergo malin mau dadi tukang jogo poro pedagang sing teko nulungi ibune.

Ndeleng malin sing rajin, kapten kapal iku mau dadi kepengin ngejak Malin kerjo. Dheweke duwe niat ngundang malin supoyo biso berlayar lan nggarap kapal.

Malin ugo rumongso seneng, amergo impiane lelayaran lan migrasi menyang monco negoro bakal kawujud. Dheweke langsung mlayu mulih njaluk ijen marang ibune.

Kanthi ati sing abot, ibune ngeculake anak siji-sijine. Aku pengin nahan malin supoyo  ora melu lelayaran, nanging amergo tekad kuwat, ibune ora iso ngalangi anake.

“Ati-ati ing luar negri, bocah. Siro apikan kabeh, tetep andhap asor, lan ojo lali marang Gusti Allah sing kuwoso. ” Pesen ibune Malin.

” Nggih buk… Malin mesthi kelingan pituture jengenan.

Mengko malin bakal mulih mbetho bondho seng akeh. Malin bakal dadi wong sugeh, dadi njenengan ora usah kerja maneh. Malin pamit, buk ”. Malin pamit nangisi ibune.

Sawise dino iku, saben dino biyunge malin mesthi ngadeg ing pantai karo ndeleng cokrowolo, ngarep-arep malin ndang muleh.

Saben ono kapal mampir, ibune malin mesthi mlayu-mlayu, ngarepake yen anake iku ono ing kapal. Nanging mesthi ono rasa kuciwo, putrone ora ono ing njero kapal.

Wis pirang-pirang taun kepungkur, ibune malin iseh ngenteni anake bali.

Dheweke mesthi ngadeg ing pinggir pantai, nyawang ing cokrowolo esuk lan sore, kepengin putrone bakal enggal mulih.

Nganti sawijining dino, poro wargo katon sibuk mlaku ing pelabuan.

Ibune Malin Kundang, sing wis tuo lan loro-loroan, takon marang salah sawijining wargo. Pranyata ono kapal mewah lan gedhe ditabuh ing pelabuhan.

Sing duwe kapal yoiku cah nom-noman sing ganteng lan sugih, nggowo barang dagangan akeh. Krungu ngono, ibune malin langsung mlayu metu menyang pelabuhan.

Lakune katon, ibune malin lemes amergo awake ringkih lan lara.

Sawise tekan pelabuhan, akeh wong sing podho kumpul. Ing prau, ono pasangan enom nganggo klambi apik lagi ngulungi dhuwet.

Seneng atine ibu malin, amergo dheweke weruh, dheweke yakin menowo pemuda sing tampan iku putrone. Dheweke iso langsung ngerti, amergo ono tondho lair sing diduweni malin.

Sanaliko ibune malin munggah ing prau lan ngrangkul malin. Nanging, perawatan malin ora dikarepake, dheweke mbuwang wanito tuo kasebut.

” Sopo kowe Wani ngrusak klambi seng larang iki? ”. Malin kejepit.

” Malin, iki aku, ibumu. Saiki sampean pancen wis dadi wong sugeh, le. Saiki ibu seneng sampeyan wis mulih ”. Ibune Malin ngendiko.

Malin kaget naliko krungu, tanpo disongko, wanito sing nganggo klambi lusuh yoiku ibune sing wis suwi ditinggalake.

“Opo bener wong ngemis iki ibumu, mas? Sampeyan ujar sampeyan bocah yatim piatu, jebule dheweke isih urip dadi pengemis “.

Garwane Malin Kundang ngomong nganggo nodo sing ora sabar. Amergo isin karo bojone, Malin Kundang dhwe pungkasane nolak.

Lan ujar menowo wong ngemis sing mung ndalang dadi ibune supoyo iso golek dhuwit luwih akeh.

Banjur Malin njaluk kru prau supoyo ibune mau diusir, lan langsung ngangkat jangkar lan lelayaran adoh seko pelabuan kasebut.

Ora diakui anake, ibune Malin rumongo keciwo. Nyeri ing atine ora biso diukur.

Pungkasane, dheweke ndedonga marang sing Kuoso. “Ya Allah, sampean iku paling adil, lan dirungokake saben pandongane abdi sampean”.

“Yen sejatine dheweke dudu Malin putroku, mulo banjur slamet lan slamet. Nangeng yen pancen Malin iku anakku sing wis suwe lungo, mulo kulo laknat malin dadi wathu ”.

Naliko, langit sing wis padhang dadi peteng. Angine banter, banjur ono prahara udan sing nyerang kapal kasebut.

Kilat banter, ombak dadi ngamuk. Ndelok iki, malin getun kabeh tumindake. Nanging njaluk ngapuro saiki wes kasep.

Dumadakan kapal apik iku mau disabet karo bledhek sing gedhe lan rusak dadi mlebu laut. Lan jarene malin kundang malih dadi watu amergo wani karo ibune.

Amanat atau pesan moral dari dongeng nusantara, Malin Kundang:

 • Jangan durhaka.
 • Selalu hormat dan berbakti terhadap orangtua dalam kondisi apapun.
 • Kita harus menjauhi sifat angkuh dan pembohong.
 • Kita harus selalu berusaha pantang menyerah.
 •  Harus memiliki sikap budi pekerti yang baik.

Malin Kudang, Cerita Rakyat Sumatera Barat | Download File PDF

7. Legenda Nyi Roro Kidul

cerita rakyat nyi roro kidul
tribunnews.com

Nyi Roro Kidul Penguasa Laut Selatan

Kerajaan Padjajaran dununge ono ing Jawa Barat wiwit taun 1333M nganti 1630M lan ditaklukake karo Kerajaan Islam Mataram seko Jawa Tengah.

Kerajaan gedhe iki dipimpin dening Prabu Siliwangi. Dheweke duwe ratu lan anak sing ayu seng jenenge Dewi Kadita.

Keindahane Dewi Kadita lan ibune nggawe iri liyane. Kabeh wanito selir nglumpuk ing sawijining wengi nggawe konspirasi nglawan Dewi Kadita lan ibune.

Selir mutusake nggunakake sihir ireng kanggo nggawe Dewi Kadita reget dadi elek lan njijiki.

Prabu Siliwangi nesu banget lan kuciwo naliko ngerti yen ratu lan putrine dadi elek lan njijiki.

Dheweke yakin karo selir yen ratu lan putrine ngalami penyakit sing ora iso ditindakake lan dheweke bakal nggowo nasib elek menyang istana.

Prabu Siliwangi dipengaruhi karo omongan selir-selire banjur dheweke mrentah supoyo rati lan anak e metu seko istana.

Dewi Kadita, lan ibune mlaku-mlaku kanthi sedhih. Dewi Kadita ora percoyo yen bapake iku mau ngrungokake omongane selir.

Dheweke mangkel karo bapake. Dheweke dadi luwih nesu naliko ibune lan dheweke ora ndue tujuan arep neng ndi.

Kahanan kasebut nggawe ibune Dewi Kadita dadi stres. Ing sawijining dino, ibune sedo. Dewi Kadita kanthi sedhih.

Dewi Kadita mlaku kanthi sedhih, nganti tekan pesisir kidul (pesisir Samudra Hindia). Dheweke lungguh ing watu banjur turu.

Naliko turu, dheweke duwe sesanti menowo dheweke kudu mlumpat menyang segoro supoyo saget uwal seko ipat-ipat kasebut.

Bareng tangi, tanpo mikir, Dewi Kadita mlumpat menyang segoro. Ora suwe, dheweke bali dadi wanito sengn ayu koyo mbienane.

Nanging dheweke sadhar yen dheweke dudu manungso maneh, nanging dheweke malih dadi wujud gaib.

Wiwit iku, dheweke mrentah kabeh makhluk ing pesisir kidul Pulo Jowo lan dheweke dikenal kanthi jeneng Nyi Roro Kidul.

Amanat atau pesan moral dari legenda Nyi Roro Kidul:

 • Selalu berhati-hati dalam bertindak, agar tidak menyesal
 • Tidak boleh memelihara sifat iri dan dengki.
 • Jangan berbuat jahat. Hal tersebut dapat memberimu hukuman suatu hari.
 • Tidak boleh merendahkan kedudukan wanita.

Asal Usul Nyi  Roro Kidul | Download File PDF

Itulah kumpulan cerita rakyat bahasa jawa singkat yang sudah menjadi dongeng anak yang melegenda, karena sewaktu kecil sebelum tidur kita pasti diceritakan mengenai cerita-cerita seperti itu.

Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like